MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Kentsel Kalkınma Projeleri

Mersin Lojistik Platformu

Mersin Lojistik Platformu, Mersin’in mevcut potansiyeli kullanmak ve öncü sektörlerinden biri olan lojistikte, Mersin'i ulusal ve uluslararası ölçüde hakettiği yere çıkarmak için oluşturulmuş bir organizasyondur. Mersin ilini ülkesel ölçekteki geniş hinterlandında bulunan iller,  Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na (CİS)  yönelik olarak “lojistik üssü” yapmak hedefi ile yola çıkan Mersin Lojistik Platformu Mersin Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında yürütülen RIS-Mersin projesi kapsamında kentin lojistik stratejisini belirlemek ve uygulamaya geçirmek üzere kurulmuştur.

MIP, sektörel gelişim açısından önemli bir proje olarak baktığı Mersin Lojistik Platformunun aktif üyesidir.

MERSİN EKONOMİK VE KALKINMA İŞBİRLİĞİ KONSEYİ

Mersin Valiliği tarafından yürütülen MEKİK’in faaliyet alanları; kamu kurum ve kuruluşlarını, uluslararası örgütleri ve sivil toplum örgütlerini yörenin gelişmesi için yönlendirmek, her türlü alt yapıyı geliştirmek, stratejik araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası yatırımcıları bölgeye çekmek, bilgi vermek ve rehberlik etmek, KOBİ’leri geliştirmek ve rekabet güçlerini arttırmak, dışa açılım faaliyetlerini desteklemek, karşılıklı ziyaretler, fuarlar ve iş delegasyonları planlamak, Avrupa Birliği Yerel Bilgi Bürosu’nu işletmek, AB fonlarından kaynak kullanımına yönelik projeler hazırlamak, AB ile entegrasyona destek vermek, bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, Mersin’in gelişmesine yönelik bilgi bankası oluşturmak, bölge ve ajans ihtiyaçları için çeşitli dokümanları yayımlamak, yabancı kalkınma ajansları ile işbirliği yapmak,tanıtım, iletişim ve lobi faaliyetlerinde bulunmaktır. MIP, Mersin Kalkınma ve İşbirliği konseyinin tüm çalışmalarında aktif rol almaktadır.

MERSİN RİS PROJESİ

Türkiye’de ilk kez Mersin Bölgesi için gerçekleştirilecek ‘Bölgesel Inovasyon Stratejisi’dir. Projenin en temel amacı, işletme odaklı olmak üzere bölgenin inovasyon potansiyelini artırmaktır. Bu amaca yönelik olarak:bölgesel inovasyon altyapısının geliştirilmesi ve teşviki, araştırma merkezleri, üniversiteler, özel sektör ve kamu arasında işbirliği için ortak bir platform oluşturulması, işletme ihtiyaçlarının analizi ve farkındalık yaratma teknikleri ile yeniliğe ve yaratıcılığa açık bir kültür oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliğinin teşviki ile bilginin inovasyona ve ekonomik değere dönüşümünün desteklenmesi, bölgeler arası işbirliği fırsatlarının yaratılması, Kobi odaklı olmak üzere sektörler arasındaki işbirliği etkinliklerinin teşvik edilmesi, çekirdek ve risk sermayesi fonları, kuluçka merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması ve desteklenmesi ile inovasyona dayalı üretim gerçekleştiren şirketlerin sayısının artması, bölge, ülke ve Avrupa Araştırma Alanı içinde güçlü bağların kurulması, insan kaynağı profilinin inovasyon kültürüne yönelik gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.

MIP, MTSO tarafından yürütülen bu projenin destekleyen kurumları arasında yer almaktadır.