MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Yaşam Paydaşları ve STK’lara Yönelik Destek Projeleri

SOMALİ'ye YARDIM KAMPAYASI

MIP, Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için T.C. Başbakanlığı tarafından başlatılan Yardım Kampanyası’na bağış yaparak katkıda bulunmuştur. Ayrıca Somali’ye giden yardım gemilerinin büyük bir kısmının Mersin Limanı’ndan gönderilmesi üzerine limana gelen yardım gemilerine özel tarife uygulayarak kampanyaya destek vermiştir.