MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Eğitim

MIP bünyesinde Mesleki ve Kişisel Gelişimi desteklemek, çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, var olan tecrübelerini paylaşabilecekleri bir zemin oluşturmak ve kurum içi farkındalık yaratmak amacıyla eğitim programları düzenlenmektedir.

Küresel dünyada hızla artan rekabet ortamı ve teknolojik gelişmeler sebebiyle tüm MIP çalışanları işe ilk alınmalarından itibaren planlı bir eğitime tabi tutulmaktadır.

Amacımız

  • Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek
  • Kaliteli hizmet anlayışı bilincini yerleştirmek
  • Çalışanlarımızın şirkete olan bağlılıklarını korumak, performans ve motivasyonlarını artırmak
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişim ve değişime adaptasyonlarını sağlamak