MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Zorunlu Staj (Meslek Liseleri)

İşyerleri 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında meslek liseleri ve mesleki eğitim gerektiren liselerde öğrenim gören öğrencilere 20 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde beceri eğitimi vermek zorundadır. Stajyer öğrenci alımı, personel mevcudunun (vardiyalı çalışan işyerlerinde sadece gündüz vardiyasındaki mevcut baz alınarak) %5’i oranındadır.

Staj başvuruları, 01 Ağustos tarihinde kabul edilmeye başlanır, 31 Ağustos tarihinde son bulur. Staj, her yılın eylül ayında eğitim-öğretim döneminin başlaması ile başlar, haziran ayında eğitim-öğretim döneminin kapanması ile biter.