MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Operasyonel Performans

Konteyner İş Hacmi

'000 TEU Toplam*
2018  398 434 404 486 1722
2019 479 486 466 508 1939
% Değişim 20% 12% 15% 5% 13%

* Shifting dahil 

TEU 2018 2019 % Değişim
Ocak 137.268 158.702 15,6%
Şubat 127.213 149.807 17,8%
Mart 133.897 170.541 27,4%
Nisan 141.850 169.002 19,1%
Mayıs 150.858 162.818 7,9%
Haziran 140.998 154.397 9,5%
Temmuz 144.475 159.402 10,3%
Ağustos 126.375 150.126 18,8%
Eylül 133.583 156.813 17,4%
Ekim 162.808 175.857 8,0%
Kasım 159.398 161.144 1,1%
Aralık 163.990 170.420 3,9%
Toplam* 1.722,713 1.939,029 12,6%

* Shifting dahil


Konvensiyonel Kargo İş Hacmi

'000 Ton Toplam*
2018 2.022 2.076 1.680 1.584 7.362
2019 1.921 2.173 1.809 2.315 8.218
% Değişim -5% 5% 8% 46% 12%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir. 

Ton 2018 2019 % Değişim
Ocak 607.035 580.664 -4,3%
Şubat 656.114 436.138 -33,5%
Mart 758.857 904.051 19,1%
Nisan 500.842 925.160 84,7%
Mayıs 744.633 609.657 -18,1%
Haziran 830.729 622.227 -25,1%
Temmuz 652.395 566.603 -13,2%
Ağustos 599.845 489.893 -18,3%
Eylül 428.451 752.887 75,7%
Ekim 626.678 857.912 36,9%
Kasım 380.557 719.730 89,1%
Aralık 576.496 737.143 27,9%
Toplam* 7.362,632 8.202,065 11,4%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.