MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Operasyonel Performans

Konteyner İş Hacmi

'000 TEU Toplam*
2018  398 434 404  486 1722
2019 479        
% Değişim 20% %  % %

* Shifting dahil 

TEU 2018 2019 % Değişim
Ocak 137.268 158.702 15,6%
Şubat 127.213 149.807 17,8%
Mart 133.897 170.541 27,4%
Toplam* 398.378 479.050 20,3%

* Shifting dahil


Konvensiyonel Kargo İş Hacmi

'000 Ton Toplam*
2018 2.022 2.076 1.680 1.584; 7.362
2019 1.921        
% Değişim -5% % % % %

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir. 

Ton 2018 2019 % Değişim
Ocak 607.035 580.664 -4,3%
Şubat 656.114 436.138 -33,5%
Mart 758.857 904.051 19,1%
Toplam* 2.022,006 1.920,853 -5%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.