MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Operasyonel Performans

Konteyner İş Hacmi

'000 TEU Toplam*
2019 479 486 466 508 1.939
2020 504        
% Değişim %5 % % % %

* Shifting dahil 

TEU 2019 2020 % Değişim
Ocak 158.702 163.696 3,1%
Şubat 149.807 166.981 11,5%
Mart 170.541 173.336 1,6%
Nisan 169.002 152.844 -9,6%
Mayıs 162.818 142.095 -12,7%
Toplam* 810.870 798.952 -1,5%

* Shifting dahil


Konvensiyonel Kargo İş Hacmi

'000 Ton Toplam*
2019 1.921 2.173 1.809 2.315 8.218
2020 2.160        
% Değişim 12% % % % %

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir. 

Ton 2019 2020 % Değişim
Ocak 580.664 664.885 14,5%
Şubat 436.138 711.928 63,2%
Mart 904.051 783.377 -13,3%
Nisan 925.160 819.573 -11,4%
Mayıs 609.657 834.724 36,9%
Toplam* 3.455,670 3.814,487 10,4%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.