MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Operasyonel Performans

Konteyner İş Hacmi

'000 TEU Toplam*
2019 479 486 466 507 1.939
2020 504 441 490    
% Değişim %5 %-9 5% % %

* Shifting dahil 

TEU 2019 2020 % Değişim
Ocak 158.702 163.696 3,1%
Şubat 149.807 166.891 11,4%
Mart 170.541 173.336 1,6%
Nisan 169.002 152.844 -9,6%
Mayıs 162.818 142.095 -12,7%
Haziran 154.397 146.011 -5,4%
Temmuz 159.402 163.115 2,3%
Ağustos 150.126 155.852 3,8%
Eylül 156.813 170.569 8,8%
Toplam* 1.431,608 1.434,409 0,2%

* Shifting dahil


Konvensiyonel Kargo İş Hacmi

'000 Ton Toplam*
2019 1.921 2.157 1.809 2.315 8.202
2020 2.150 2153 1.396    
% Değişim 12% 0% -23% % %

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir. 

Ton 2019 2020 % Değişim
Ocak 580.664 654.885 12,8%
Şubat 436.138 712.028 63,3%
Mart 904.051 783.377 -13,3%
Nisan 925.160 819.573 -11,4%
Mayıs 609.657 834.724 36,9%
Haziran 622.227 499.122 -19,8%
Temmuz 566.603 565.008 -0,3%
Ağustos 489.893 368.785 -24,7%
Eylül 752.887 462.566 -38,6%
Toplam* 5.887,280 5.700,068 -3,2%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.