MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Operasyonel Performans

Konteyner İş Hacmi

'000 TEU Toplam*
2018  398 434 404  486 1722
2019 479 486      
% Değişim 20% 12% %  % %

* Shifting dahil 

TEU 2018 2019 % Değişim
Ocak 137.268 158.702 15,6%
Şubat 127.213 149.807 17,8%
Mart 133.897 170.541 27,4%
Nisan 141.850 169.002 19,1%
Mayıs 150.858 162.818 7,9%
Haziran 140.998 154.397 7,9%
Toplam* 832.084 965.267 16,0%

* Shifting dahil


Konvensiyonel Kargo İş Hacmi

'000 Ton Toplam*
2018 2.022 2.076 1.680 1.584; 7.362
2019 1.921 2.173      
% Değişim -5% 5% % % %

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir. 

Ton 2018 2019 % Değişim
Ocak 607.035 580.664 -4,3%
Şubat 656.114 436.138 -33,5%
Mart 758.857 904.051 19,1%
Nisan 500.842 925.160 84,7%
Mayıs 744.633 609.673 -18,1%
Haziran 830.729 637.781 -23,2%
Toplam* 4.098,210 4.093,467 -0,1%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.