MENÜ
X  
-
-
-
 
 
 

Operasyonel Performans

Konteyner İş Hacmi

'000 TEU Toplam*
2019 479 486 466 508 1.939
2020 504 441      
% Değişim %5 %-9 % % %

* Shifting dahil 

TEU 2019 2020 % Değişim
Ocak 158.702 163.696 3,1%
Şubat 149.807 166.981 11,5%
Mart 170.541 173.336 1,6%
Nisan 169.002 152.844 -9,6%
Mayıs 162.818 142.095 -12,7%
Haziran 154.397 146.011 -5,4%
Temmuz 159.402 163.115 2,3%
Toplam* 1.124,669 1.108,078 -1,5%

* Shifting dahil


Konvensiyonel Kargo İş Hacmi

'000 Ton Toplam*
2019 1.921 2.173 1.809 2.315 8.218
2020 2.160 2153      
% Değişim 12% -1% % % %

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir. 

Ton 2019 2020 % Değişim
Ocak 580.664 664.885 14,5%
Şubat 436.138 711.928 63,2%
Mart 904.051 783.377 -13,3%
Nisan 925.160 819.573 -11,4%
Mayıs 609.657 834.724 36,9%
Haziran 622.227 499.122 -19,8%
Temmuz 566.603 564.861 -0,3%
Toplam* 4.644,500 4.878,470 5,0%

* Ro-Ro, Yolcu ve canlı hayvan iş hacimleri hariçtir.